Według wstępnych danych NBP we wrześniu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 bln 209,4 mld zł i był o 4,8 mld zł wyższy niż na koniec sierpnia 2016 r.

"We wrześniu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 3,6 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 245,6 mld zł. Zobowiązania wobec gospodarstw domowych zwiększyły się o 0,6 mld zł, tj. o 0,1 proc., do 680,0 mld zł, a wartość gotówki w obiegu poza kasami banków wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 165,5 mld zł" - informuje bank centralny.

"Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw, które zwiększyło się o 4,2 mld zł, tj. o 1,2 proc., i osiągnęło wysokość 341,8 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,5 mld zł, tj. o 0,4 proc., do 656,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego również zwiększyło się - o 1,7 mld zł do poziomu 216,9 mld zł" - dodaje NBP. (PAP)