Ostateczna umowa w tej sprawie ma być podpisana w listopadzie br.

"Zamiarem stron określonym w OWW jest zawarcie umowy obejmującej okres do 2055 roku na dostawę około 2 mln ton węgla rocznie do elektrowni Ostrołęka C" – czytamy w komunikacie.

Formuła cenowa zakupu węgla dla elektrowni Ostrołęka C uzależniona będzie od marży, obliczanej na poziomie kosztów zmiennych produkcji energii elektrycznej w elektrowni Ostrołęka C, oraz wysokości tych kosztów zmiennych.

"W ocenie spółki ustalenie kosztu węgla w oparciu o określony poziom marży zapewnia optymalizację ekonomiczną i rentowność projektu Ostrołęka C. Formuła ustala szerokie widełki cenowe, wiążąc koszty węgla z ustaloną stopą zwrotu z inwestycji, a także pozwoli dokonać podziału między strony przyszłych korzyści płynących z rynku mocy oraz potencjalnego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2" – czytamy dalej.

Wejście w życie i realizacja umowy na dostawę węgla do Ostrołęki C będą uzależnione od wejścia w życie rynku mocy lub innego mechanizmu wsparcia oraz objęcia nim Ostrołęki C, a także od zapewnienia finansowania dla Ostrołęki C.

Jednocześnie negocjowane są warunki dostarczania węgla dla działającej elektrowni Ostrołęka B.

"Formuła cenowa potencjalnego zakupu węgla dla Elektrowni Ostrołęka B oparta zostanie zarówno o ceny węgla w portach ARA jak i o marże na produkcji energii elektrycznej uzyskiwane przez wytwórców dla bloków klasy 200 MW na węglu kamiennym" – podano także.

We wrześniu Energa podpisała z PGG list intencyjny dotyczący dostaw ok. 1 mln ton węgla kamiennego rocznie do istniejącej elektrowni Ostrołęka B i ok. 2 mln ton rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)