"Naszym celem jest doprowadzenie [leku] do fazy drugiej, fazy klinicznej, czyli badania na próbie pacjentów. W najbliższym roku rozpoczynamy rozwój kliniczny dla 3 leków. Od tego momentu w ciągu 2-3 lat powinniśmy skończyć fazę drugą. Czyli w 2018-2019 roku dla pierwszych 2-3 projektów powinnyśmy być gotowi z pokazaniem ich światu" - powiedział Wieczorek podczas debiutu spółki na GPW.

Prezes wskazał, że już na takim etapie wartość rynkowa projektów dla firm, które kupują prawa dystrybucyjne, to stokilkadziesiąt milionów USD.

Dodał, że na rozwój leków już w tym momencie spółka ma zakontraktowane 100 mln zł dofinansowań.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe. Spółka zadebiutowała dziś na rynku głównym GPW.

(ISBnews)