"Trwa realizacja naszych inicjatyw w ramach programu od papierowej do cyfrowej Polski. Możemy zaprezentować mobilny dowód i mobilne dokumenty za pół roku" - powiedziała Streżyńska podczas prezentacji Profilu Zaufanego.  

PKO Bank Polski jako pierwszy wdrożył Profil Zaufany. Poprzez weryfikację swojej tożsamości w serwisie internetowym iPKO, można załatwić sprawy urzędowe online jak chociażby składanie i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS i US, zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości, wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. 

Obecnie 17 podmiotów - banków i nie tylko - testuje lub czeka na test wdrożenia Zaufanego Profilu. Kolejne banki mogą wdrożyć rozwiązanie w listopadzie. 

>>> Czytaj też: Cyfrowa Polska coraz bliżej. Profil Zaufany potwierdzisz w serwisie internetowym banku