"Niespełna dwa miesiące po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego, o 14 proc. wzrósł legalny popyt na paliwa silnikowe. To zaś przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu" - napisano.

Z początkiem sierpnia wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy - nowelizacja ustawy o VAT, ustawy o akcyzie, Prawa energetycznego i ustawy o zapasach paliw, służące uszczelnieniu poboru VAT. Zmiana ma m.in. być narzędziem w skutecznej walce z przestępcami sprowadzającymi paliwa z innych krajów UE. Zmiany dotyczą poboru VAT w transakcjach paliwowych wewnątrz UE oraz koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. Ma na tym zyskać budżet i krajowi sprzedawcy paliw. (PAP)