i2 Development wyemituje obligacje o wartości do 25 mln zł na inwestycjeWarszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - i2 Development podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 25 tys. niezabezpieczonych obligacji serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka.

"Termin wykupu przypada na 36 miesięcy, licząc od daty emisji obligacji. Zarząd spółki ustalił próg emisji w liczbie 10 000 obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Oprocentowanie zostanie określone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę ustaloną na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy, podano również.

Środki finansowe z emisji przeznaczone zostaną m.in. na dofinansowanie inwestycji i wymaganego wkładu własnego pod aktualne oraz przyszłe projekty deweloperskie, których realizację emitent może rozpocząć w trakcie trwania obligacji; zapłatę pozostałych kwot za grunty (wynikające już z podpisanych umów) oraz zakup nowych gruntów, wskazano w informacji.

Obligacje będą mogły być przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 84,65 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)