PKO BP

PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,178%, podała instytucja. W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ok. 1,5 mld euro, podano także. Listy zastawne zostaną wyemitowane 24 października br.>>>>  

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) inwestuje 20 mln euro w listy zastawne, emitowane przez PKO Bank Hipoteczny (PKO BH), podał EBOR. Jest to pierwsza emisja polskich listów zastawnych, denominowanych w euro o stałym oprocentowaniu, podano również.>>>> 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym w wysokości 0,83 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank.>>>>   

PGNiG 

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), rada nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska nowej V wspólnej kadencji zarządu, podała spółka.>>>>  

Stelmet 

W ramach publicznej oferty akcji Stelmet inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o blisko 86%. Łączna wartość oferty przekroczyła 182 mln zł, podała spółka. Debiut na GPW przewidywany jest na ok. 25 października.>>>>  

Enea  

Fundusze zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) w wyniku rozliczenia nabycia 756 000 akcji Enei zwiększyły udział w spółce do 5,16%, podała Enea.>>>> 

Sfinks Polska 

Sfinks Polska odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2015/2016 (czerwiec-sierpień 2016), podała spółka w raporcie. Porównawcze dane kwartalne podano za okres lipiec-wrzesień 2014 r., gdy przypisany zysk netto wyniósł 1,7 mln zł.>>>>   

Sfinks Polska planuje otworzyć 5 restauracji w tym roku - zarówno nowych, jak i po gruntownych remontach, a w przyszłym - 16 lokali, poinformowała spółka. >>>> 

Pomimo, że Sfinks Polska generuje ok. 12-13% sprzedaży w galeriach handlowych w niedziele nie obawia się ewentualnego wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

Mo-Bruk 

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 ogłosił wezwanie do sprzedaży nie więcej niż 1 327 375 akcji Mo-Bruk po cenie 15,30 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu Q Securities.>>>>  

Pozbud 

Pozbud T&R rozpoczął budowę inwestycji Zacisze Strzeszyn tj. otrzymała pozwolenie na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi oraz elementami infrastruktury, poinformowała spółka. >>>> 

Zobacz też rekomendacje  

Macrologic 

Macrologic odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

IPO 3D, Zortrax 

IPO 3D zakończyła publiczną ofertę obligacji, podczas której sprzedała 788 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,94 mln zł, poinformowała spółka. Za środki zgromadzone podczas emisji IPO 3D zamierza skupić akcje Zortrax.>>>>  

Kopex 

Zgromadzenie wierzycieli A.C.N. 001 891 729 Pty Ltd (wcześniej Kopex Waratah Pty Ltd) - australijskiej spółki pośrednio zależnej Kopeksu - zdecydowało o likwidacji spółki, podał Kopex. >>>>  

Unibep

Unibep ma umowę z Cramo PLC z siedzibą w Finlandii, jako zamawiającym, dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy obiektów modułowych produkowanych w oparciu o dokumentację zamawiającego, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 139,33 mln zł netto.>>>> 

X-Trade Brokers 

X-Trade Brokers odnotował wstępnie 4,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 50,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

X-Trade Brokers Dom Maklerski odstąpił od negocjacji prowadzonych z HFT Brokers Dom Maklerski w sprawie potencjalnej transakcji przejęcia portfela klientów od HFT, podał XTB.>>>>  

Echo Investment 

Echo Investment rozpoczęło budowę części konstrukcyjnej obiektu Galerii Libero w Katowicach, poinformowała spółka. >>>>  

Orbis 

BondSpot wyznaczył czwartek, 20 października, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 200 tys. obligacji na okaziciela serii ORB B 290721 Orbisu o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka.>>>> 

Unibep 

Unibep ma umowę z Cramo PLC z siedzibą w Finlandii, jako zamawiającym, dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy obiektów modułowych produkowanych w oparciu o dokumentację zamawiającego, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 139,33 mln zł netto. >>>>  

Energa 

Skonsolidowany wynik EBITDA Energi w III kw. 2016 r. wyniósł 439 mln zł według wstępnych szacunków, podała spółka.>>>> 

Eurocash 

Eurocash analizuje zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do przejęcia Polskiej Dystrybucji Alkoholi (PDA) i ma nadzieję na sfinalizowanie transakcji pomimo tych wątpliwości, podała spółka.>>>> 

Plaza Centers

Plaza Centers Polish Operations B.V., spółka zależna Plaza Centers N.V., ma nowy niewiążący list intencyjny z funduszem inwestycyjnym dotyczący sprzedaży Suwałki Plaza, który wycenia centrum handlowe na 42,3 mln euro, podała spółka.>>>

4fun Media 

Bridge2Fun, spółka z grupy kapitałowej 4fun Media, podpisała umowę z T-Mobile Polska precyzującą warunki współpracy w ramach komunikacji ATL realizowanej przez operatora na potrzeby polskiego rynku, podała spółka.>>>>   

Kruk 

Kruk wyemitował i przydzielił 75 000 obligacji serii AA4 oraz 75 000 obligacji serii AA5 o łącznej wartości emisyjnej 150 mln zł, podała spółka.>>>>