Pekao jest bowiem owocem fuzji z Bankiem BPH. Doszło do niej w 2007 r. BPH został wówczas wyceniony na ponad 17 mld zł. Sam był również efektem konsolidacji – chodzi przede wszystkim o połączenie Powszechnego Banku Kredytowego z Bankiem Przemysłowo-Handlowym z początku minionej dekady. Właścicielem pierwszego był Bank Austria Creditanstalt. Głównym akcjonariuszem drugiego – niemiecka grupa HVB. W 2000 r. Niemcy przejęli Austriaków. Pięć lat później to HVB był przedmiotem przejęcia przez UniCredit.

BACA oraz HVB weszły kapitałowo do polskich banków pod koniec lat 90. W 1997 r. Austriacy wzięli udział w ofercie publicznej PKB o wartości ponad miliarda złotych (kupili wtedy tylko część akcji). W 2000 r. dokupili jeszcze 10-proc. pakiet za niemal 340 mln zł. Niemcy wydali przeszło 2 mld zł już na pierwszy – mniejszościowy – pakiet BPH. Później jeszcze dokupywali jego akcje. Do tego należy doliczyć kwoty zainwestowane w spółki córki BACA i HVB, liczone w setkach milionów złotych. ŁW