"Ministerstwo Finansów informuje, że 18 października br. dokonano wyceny 12 i 30-letnich obligacji nominowanych w euro o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld euro" - napisano w komunikacie MF.

Resort podał, że wartość nominalna emisji 12-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2028 r. wyniosła 750 mln euro.

"Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,058 proc., przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1 proc." - napisano w komunikacie MF.

MF wskazało, że struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana.

"Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Francji (28 proc.), Włoch (21 proc.), Niemiec (13 proc.), Polski (8 proc.), Bułgarii (7 proc.), Szwajcarii (6 proc.), krajów Beneluxu (5 proc.), Wielkiej Brytanii (4 proc.), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3 proc.), pozostałych krajów z Europy (3 proc.) oraz reszty świata (2 proc.)" - napisano.

"W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (36 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (36 proc.), banki (25 proc.) oraz banki centralne i instytucje publiczne (3 proc.)" - dodano.

Resort podał, że wartość nominalna emisji 30-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2046 r. wyniosła 500 mln euro.

"Obligacje wyceniono na 120 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,122 proc. przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2 proc." - napisano w komunikacie.

MF wskazało, że jest to pierwsza w historii publiczna oferta 30-letniej obligacji nominowanej w euro z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz druga taka emisja globalnie (nie licząc krajów strefy euro).

"Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana" - napisano.

"Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec (41 proc.), Włoch (24 proc.), Wielkiej Brytanii (11 proc.), Szwajcarii (10 proc.), Polski (5 proc.), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3 proc.), pozostałych krajów z Europy (4 proc.) oraz reszty świata (2 proc.)" - dodano.

Resort podał, że w strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (57 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (23 proc.), banki (12 proc.) oraz banki centralne i instytucje publiczne (8 proc.)

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).

Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup oraz Commerzbank.(PAP)