Analitycy spodziewali się w III kw. wzrostu PKB o 6,7 proc. po takim wzroście w II kw.

W ujęciu kdk PKB wzrósł w III kw. o 1,8 proc., jak oczekiwali analitycy.

PKB wzrósł w III kw. YTD rdr o 6,7 proc. wobec spodziewanych 6,7 proc. (PAP)