GUS zrewidował także wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) za 2013 r. do 1,4% z wcześniej szacowanych 1,3%. Dane za lata 2011-2012 pozostały bez zmian.

Urząd podał też, że wartość nominalna PKB zwiększyła się w 2015 r. do 1 798,3 mld zł z wcześniej szacowanych 1 789,7 mld zł.