Mennica Polska  

Mennica Polska sprzedała do tej pory ok. 75% mieszkań ze 188 oferowanych w I etapie inwestycji Mennica Residence w Warszawie, w tym największy dwupoziomowy penthouse, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Ronson Europe 

Obligacje serii P spółki Ronson Europe o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł będą notowane na Catalyst od czwartku, 20 października, podała giełda. >>>> 

Multimedia Polska 

Akcjonariusze Multimedia Polska zawarli przedwstępną umowę sprzedaży 91 764 808 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki, na rzecz UPC Polska. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji nastąpi pod warunkiem wydania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgody na dokonanie koncentracji, gdyż w jej efekcie powstanie podmiot obejmujący swoim zasięgiem ponad 4 mln gospodarstw domowych i firm, podały Multimedia.>>>>  

Murapol 

Grupa Murapol zawarła warunkową umowę kupna działki przy ul. Wróblewskiego w Łodzi o powierzchni 11,7 ha za cenę 9,5 mln zł netto. Na nabytych gruntach planuje realizację projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 2 100 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 92 000 m2, a także lokali komercyjnych o powierzchni GLA ok. 3 000 m2, podała spółka.>>>> 

PlayWay 

Akcje spółki PlayWay zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 0,58% wobec ceny odniesienia i wyniósł 51,7 zł. Kurs praw do akcji (PDF) nie zmienił się wobec kursu odniesienia i wyniósł 52 zł.>>>> 

Środki pozyskane z publicznej oferty akcji PlayWay w pierwszej kolejności zainwestuje w finansowanie nowych podmiotów z nowymi ekipami deweloperskimi i projektami gier, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kostowski.>>>> 

Petrolinvest 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikuje informację o wznowieniu obrotu akcjami Petrolinvestu, albo o dalszym zawieszeniu tego obrotu, we wtorek, 25 października, zapowiedziała giełda.>>>> 

Alma Market 

Alma Market kwestionuje skuteczność wypowiedzenia umów kredytowych przez PKO Bank Polski i nie dokonała ich spłaty we wskazanym przez bank terminie, podała spółka.>>>> 

Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 15 listopada 2016 r. w Krakowie, poinformowała spółka.>>>> 

Erbud   

Konsorcjum z Erbudem jako liderem zawarło umowę o wartości 168,02 mln zł netto na budowę Szpitala Południowego, poinformowała spółka. Udział Erbudu w konsorcjum, w którego skład wchodzi również Strabag Sp. z o.o.; Strabag AG i Ed. Züblin AG wynosi 84,01 mln zł netto, podano również.>>>>  

Arcus 

Arcus wezwał do zapłaty przez Energa-Operator łącznej kwoty 174,11 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Arcus, poinformowała spółka. Przedmiotem wezwania jest również żądanie zaprzestania nieuprawnionych działań i zaniechań Energa-Operator dotyczących umów realizacyjnych oraz zaistniałego pomiędzy stronami sporu, które powiększałyby szkodę Arcusa oraz T-Matic, podano również.>>>>  

Braster 

Braster rozpoczął sprzedaż swojego urządzenia do wsparcia diagnostyki raka piersi. Pierwszym dostępnym kanałem dystrybucji będzie firmowa strona internetowa, podała spółka. Rozpoczęcie sprzedaży było powiązane z nawiązaniem współpracy z instytucją ubezpieczeniową Nationale Nederlanden, która planuje zakupić i zaoferować system Braster swoim klientom i pracownikom. Jednocześnie spółka podpisała umowę sprzedaży z jedną z największych sieci aptek w Polsce - Dr Zdrowie.>>>>  

Braster, który rozpoczął dziś sprzedaż swojego urządzenia do wsparcia diagnostyki raka piersi prowadzi rozmowy z kolejnymi - po Nationale Nederlanden TUnŻ - towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczące zakupu urządzenia. Spółka liczy, że polskie spółki ubezpieczeniowe przekonają do zakupu urządzenia również swoje zagraniczne spółki-matki, poinformował ISBnews prezes Marcin Halicki.>>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland i Microsoft podpisały w środę porozumienie na mocy, którego koncerny rozszerzą współpracę w dziedzinie telemedycyny. Firmy zwracają uwagę, że wykorzystanie nowoczesnych technologii pomoże poprawić jakość usług medycznych w Polsce. >>>>  

Echo Investment 

Echo Investment rozpoczyna swój kolejny flagowy projekt - Browary Warszawskie. Deweloper przewiduje, że projekt będzie miał łącznie 100 tys. m2 powierzchni, 50 tys. m2 biur i 1 tys. mieszkań, podała spółka. >>>> 

Capital Park 

Rada nadzorcza Capital Park powołała w skład zarządu Kingę Nowakowską powierzając jej funkcję członka zarządu. Jednocześnie Michał Koślacz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu, dyrektora finansowego, a jego kompetencje przejął obecny członek zarządu Marcin Juszczyk.>>>> 

PKN Orlen, Unipetrol 

Unipetrol - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - uruchomił ponownie kraker parowy uszkodzony w czasie pożaru w sierpniu 2015 r., podała spółka. Całkowity powrót do normalnego trybu działania instalacji powinien nastąpić jeszcze w październiku.>>>> 

Kruk  

ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital) - podmiot zależny Kruka - zawarł wiążące umowy z podmiotami należącymi do Grupy UniCredit we Włoszech - UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie oraz - Arena NPL One S.r.l. z siedzibą w Weronie dotyczące nabycia wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 938 mln euro (ok. 4 mld zł), podał Kruk.>>>> 

BGŻ BNP Paribas 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca Bankowi BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,71 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.>>>> 

Best 

Best przedłużył zapisy na obligacje 4,5-letnie o łącznej wartości 50 mln zł do 26 października br., poinformowała spółka.>>>>