- To jak dużo jesteśmy rynkowo warci interesuje każdego – mówi Dawn Lyon, wiceprezydent ds. korporacyjnych w Glassdorze. – Dane na temat wynagrodzeń są jednymi z najpopularniejszych na naszym portalu – dodaje.

Kwestia zarobków jest dosyć delikatna i nie każdy lubi o niej rozmawiać. Glassdor zapewnia więc, że nowe narzędzie o nazwie „Know your worth” gwarantuje pełną anonimowość. Zamiast ujawniania poziomu wynagrodzenia konkretnych osób, portal dostarcza danych na temat średnich wynagrodzeń dla danego stanowiska, doświadczenia czy firmy.

Narzędzie Glassdora dostarczy również informacji na temat podażu i popytu pracy w danej branży. Szacunki na ten temat będą oparte o listy zawodów znajdujące się w portalu. Im większe zapotrzebowania na danego specjalistę, tym wynagrodzenie powinno być wyższe. Glassdor pomoże więc w ocenie tego, czy oferowana płaca jest sprawiedliwa.

Narządzie oferowane przez portal nie jest jedna wolne od wad. Pozwoli oszacować sytuację jedynie od 55 do 60 proc. pracowników w USA. Nie posiada bowiem wystarczającej liczby danych, by oszacować właściwie widełki płac dla niektórych zawodów. Jeśli dana osoba nie będzie mogła skorzystać z narzędzia, istnieje możliwość rejestracji w celu otrzymywania powiadomień o aktualizacji interesujących daną osobę danych.

W tej chwili aplikacja nie uwzględnia niektórych zmiennych, takich jak na przykład płeć. Ma być ona jednak na bieżąco udoskonalana. – Z biegiem czasu i w miarę uzupełniania bazy danych narzędzie będzie stawało się coraz „mądrzejsze” – zapewnia Lyon.

Nowy produkt będzie zdaniem twórców najbardziej użyteczny dla osób poszukujących pracy, bowiem jak pokazują badania, wynagrodzenie jest dla nich kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji.

Dla osób gotowych na sprawdzenie swojej wartości rynkowej to znakomite rozwiązanie.