GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -3,7 pkt w październikuWarszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 1,3 pkt proc. m/m w październiku br. i wyniósł -3,7 pkt (i wzrósł o 7,5 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości niższe niż we wrześniu. Najbardziej pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek odpowiednio o 2,2; 2 i 1,8 pkt proc.), a w dalszej kolejności oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,9 pkt proc.). Nieco wyższą wartość odnotowano jedynie dla oceny dotyczącej obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 0,4 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,8 pkt proc. i ukształtował się na poziomie -10,3 pkt (i był wyższy o 4,7 pkt proc. niż przed rokiem).

"Dla wszystkich składowych wskaźnika odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem. Najwyraźniej obniżyły się oceny dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 5,1 pkt proc.). Oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy i przyszłej sytuacji gospodarczej kraju obniżyły się odpowiednio o 2,2; 2 i 1,8 pkt proc." - czytamy również w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 458 wywiadów w okresie 3-12 października 2016 r. (w tym 86 metodą CATI).

(ISBnews)