Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, ABS, Awbud, Bogdanka, BSC Drukarnia, Budimex, Ciech, Ergis, Famur, GTC, JSW, LSI Software, Mercator, Neuca, Pelion, PKN Orlen, Robyg, Sanok, Synthos, Trakcja, Vistula.

Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Action, Agora, Alior, ASEE, Asseco Poland, CNG, Eurocash, LPP, Pekao, Radpol, PGE, Tauron.

"W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o 10,1 pkt proc. - indeks WIG utrzymywał się na poziomie z ub. miesiąca - przede wszystkim za sprawą trafnie wybranych długich pozycji (Awbud, Trakcja, Ergis, Pelion, Bogdanka, JSW, Famur, GTC i 11 bit studios), a także właściwie skróconych pozycji (CNG, Radpol, Alior i Tauron)" - czytamy w raporcie.

Od początku br. portfel zwiększył wartość o 34,4%, podczas gdy WIG wzrósł o 3,2%.

Od początku br. portfel DM BOŚ przyniósł dodatnią bezwzględną stopę zwrotu w wysokości 47,6% (wobec 3,1% wzrostu indeksu WIG), która okazała się wyższa o 44,5 pp względem poziomu referencyjnego.

Licząc od momentu powstania (czyli od końca marca 2008 r.) DM BOŚ ocenia wyniki portfela jako bardzo dobre, a bezwzględna stopa zwrotu wyniosła 5 774,2% (w porównaniu do spadku indeksu WIG o 0,2%), co oznacza, że w ciągu ostatnich 102 miesięcy jego portfel przekroczył poziom referencyjny o 5 774,4 pkt proc., podał broker.

(ISBnews)