Marie Brizard Wine & Spirits 

Marie Brizard Wine & Spirits odnotowała 13,53 mln euro skonsolidowanej straty netto w I poł. 2016 r. wobec 3,24 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Poczta Polska 

Od listopada klienci Poczty Polskiej będą mogli odbierać przesyłki w kioskach i salonikach sieci RUCH - poinformowało biuro prasowe Poczty Polskiej SA w komunikacie. Dzięki temu liczba punktów odbioru paczek PP wzrośnie do blisko 7 tysięcy.>>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen odnotował 1 527 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 795 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży dowstream i cen ropy w 2016 r. Jednocześnie zakłada wzrost konsumpcji paliw, podała spółka.>>>> 

PKN Orlen odnotował spadek zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2 226 mln zł w III kw. 2016 r. z 2 060 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 0,1 mld zł kw/kw do 5 mld zł w III kwartale br., podała spółka.>>>> 

PKN Orlen szacuje, że łączne nakłady inwestycyjne, łącznie z wydatkami na naprawę krakera parowego w Litvinowie, wyniosą ok. 5 mld zł w tym roku, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk. >>>>  

PKN Orlen może przedstawić nową strategię w grudniu, po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Sławomira Jędrzejczyka.>>>>  

PKN Orlen nie zakłada przeprowadzenia transakcji w segmencie wydobycia w tym roku, jednak nadal monitoruje rynek pod kątem ewentualnych akwizycji, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

PKN Orlen jest zadowolony ze współpracy z Saudi Aramco i bierze pod uwagę podpisanie kolejnej umowy w przyszłości. Spółka rozmawia też na temat dostaw z Iranu i Iraku, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

PKN Orlen rozważy plan uruchomienia stacji CNG/LNG we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

PKN Orlen przygląda się planom rozwoju segmentu samochodów elektrycznych, ale nie określił jeszcze planów związanych z tą technologią, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

PKN Orlen szacuje, że w całym 2016 r. nakłady inwestycyjne w grupie tej spółki obejmą łącznie wydatki na poziomie ok. 5 mld zł. W grudniu ma być gotowa nowa strategia spółki – zapowiedział w czwartek wiceprezes płockiego koncernu Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

GetBack 

Zarząd giełdy postanowił określić piątek, 21 października, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3 020 obligacji na okaziciela serii AK spółki GetBack o łącznej wartości nominalnej 3,02 mln zł, podała giełda.>>>> 

Getback przyjął program emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała spółka. >>>>  

Grupa Kęty 

Grupa Kęty odnotowała 86,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 65,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Grupa Kęty rozważa uzupełnienie struktury o "czwartą nogę" w stosunku do trzech głównych zawartych w obecnej strategii segmentów: wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych i opakowań giętkich, poinformował prezes Dariusz Mańko. Według jego słów, oznacza to ewentualną akwizycję podmiotu, którego sprzedaż rozszerzy ofertę dla obecnych odbiorców systemów fasadowych Kęt np. o systemy wentylacyjne czy oświetleniowe.>>>> 

Grupa Kęty przed dokonaniem inwestycji w produkcję wyrobów ze stopów twardych (segment wyrobów wyciskanych), sprawdzi możliwość rozwoju na tym rynku przez akwizycję. Decyzje w tej kwestii podejmie "w krótkim czasie", poinformował prezes Dariusz Mańko.>>>>  

CDA.pl 

CWMedia - operator serwisu CDA.pl - liczy na debiut na NewConnect na początku przyszłego roku, poinformował ISBnews współzałożyciel i prezes Jarosław Ćwiek.>>>> 

MCI Capital

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o skupie maksymalnie 10 mln akcji własnych i użyciu w tym celu kapitału zapasowego spółki w kwocie maksymalnej do 100 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 14 listopada.>>>> 

Idea Bank 

Idea Bank odnotował 51,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2016 r. wobec 52,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Narastająco po trzech kwartałach zysk netto Grupy Idea Bank w tym ujęciu wyniósł 385 mln zł i był lepszy o 55% w skali roku.>>>> 

Idea Bank oczekuje, że cały 2016 rok zakończy zyskiem netto Grupy na poziomie ponad 400 mln zł. Bank chce poprawić marżę odsetkową netto i osiągnąć poziom 4% NIM w całym roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. Według niego, wzrost marży odsetkowej netto powinien być widoczny w całym sektorze.>>>>  

Fachowcy.pl Ventures 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures zdecydował o rozpoczęciu procesu ubiegania się o przejście na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka.>>>> 

Fachowcy.pl Ventures zakłada osiągnięcie progu rentowności pod koniec tego kwartału i przejście na rynek główny GPW w II połowie przyszłego roku, poinformował prezes Piotr Surmacki.>>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) rozpoczęło nabór do III edycji "Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów", w ramach których małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję zgłaszać swoje propozycje rozwiązań dla Polskiej Spółki Gazownictwa, podała spółka. >>>> 

Auto Partner 

Auto Partner negocjuje przystąpienie do międzynarodowej grupy zakupowej, która będzie dokonywała zakupów towarów będących przedmiotem oferty handlowej spółki na korzystnych warunkach handlowych, poinformowała firma.>>>> 

Immofinanz 

Immofinanz rozpocznie w najbliższych tygodniach budowę centrum handlowego VIVO! Krosno, łączne koszty inwestycji szacowane są na około 34 mln euro, poinformowała spółka. Otwarcie centrum planowane jest na IV kw. 2017 r.>>>> 

PBKM 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) przechowywał na koniec września 135,5 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 13% w skali roku. W III kwartale 2016 roku PBKM pozyskał 4 704 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 4 765 rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Polnord

Sprzedano już ponad 60% mieszkań w ramach realizowanego przez Polnord III etapu osiedla "Ku Słońcu" w Szczecinie, poinformowała spółka. >>>>  

Alior Bank, Bank BPH 

Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH (bez kredytów hipotecznych klientów indywidualnych oraz TFI) planowane jest na początek listopada. Od dnia podziału Bank BPH nie będzie posiadał oddziałów ani placówek partnerskich, podał BPH. >>>> 

Sygnity 

Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki jest gotowy do fazy testowej, podało Sygnity. Nowe funkcjonalności mają zostać oddane do użytku w II połowie 2017 roku >>>> 

MLP Group 

MLP Group planuje utworzenie funduszu w formule typu REIT, wykorzystując posiadane nieruchomości magazynowe, poinformował prezes Radosław T. Krochta.>>>> 

Artifex Mundi  

Artifex Mundi zaprezentuje swoją nową grę free-to-play "Cute Dragons - Exotic Squash" w piątek podczas Poznań Game Arena, podała spółka. >>>>  

Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) nabyło pakiet kontrolny LifeTube od dotychczasowych udziałowców, podała spółka.>>>> 

Best 

Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powziął informację o zamiarze przyjęcia przez mBank oferty Best II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NS FIZ) na zakup portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych o wartości nominalnej 334 mln zł wg stanu na 31 sierpnia 2016 r. za cenę w wysokości 27,4 mln zł, podał Best.>>>> 

Trans Polonia   

Przychody Trans Polonia wyniosły 17,84 mln zł we wrześniu br., co stanowi 271% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku, podała spółka, opierając się na wstępnych wyliczeniach.>>>>  

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank (GNB) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 1,89 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) wobec wcześniejszego zalecenia wysokości 2,03 pkt proc., podał bank. >>>> 

WDX 

WDX osiągnął szacunkowo 30,4 mln zł przychodów, 5,2 mln zł EBITDA i 2,2 mln zł zysku netto w III kwartale br., podała spółka. >>>> 

Erbud, Vantage Development 

VD Mieszkania XV, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo inwestycji Dom Saski w Warszawie za 12,6 mln złotych netto, podał Vantage.>>>> 

CEZ 

CEZ i Sokolovská uhelná osiągnęły porozumienie, które przewiduje zawarcie nowego kontraktu na dostawy węgla brunatnego przez Sokolovská uhelná i sprzedaż Elektrowni Tisová w Sokolovie tej spółce przez CEZ, podała spółka. Ponadto, obie strony zdecydowały się podjąć kroki w celu zakończenia wszystkich procesów sądowych i nie wnosić kolejnych roszczeń.>>>> 

Unified Factory 

Zarząd Unified Factory organizuje Customer Service Automation Day (CSA Day) w środę, 26 października. ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia. >>>> 

AmRest 

Grupa AmRest odnotowała wstępne wyniki sprzedaży na poziomie 1 158 mln zł w III kwartale 2016 r., co oznacza wzrost o 34,4% r/r, podał AmRest Holdings SE. Jednocześnie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 32,1%. >>>>