"Liczba obligacji objętych subskrypcją: 5 000 obligacji na okaziciela serii N. [...] Redukcja wystąpiła i stanowi 23% liczby oferowanych obligacji. Liczba obligacji serii N, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 000; Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1 000 zł za jedną obligację" - czytamy w komunikacie.

Działalność Onico skupia się na sprzedaży oleju napędowego, biodiesla oraz gazu LPG. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)