Jednostkowe przychody ze sprzedaży za III kwartał 2016 r. wyniosły 317,5 mln zł, co stanowi wzrost o 16,17 mln zł w skali roku.

"Zdaniem zarządu wzrost wyników finansowych emitenta jest efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w trzecim kwartale bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)