W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 205 zł. W piątek około godziny 9.30 kurs wynosił 206,15 zł po wzroście o 1,55% od poprzedniego zamknięcia.

"Z jednej strony, spółka jest wielkim beneficjentem inwestycji infrastrukturalnych i znacząco poszerza swój udział w rynku. Z drugiej strony, obecny poziom marż i generowanej gotówki wydaje się być szczytowy ze względu na niskie ceny podwykonawców i materiałów. Kształt przyszłych budżetów unijnych jest niepewny, a udział sektora budowlanego w PKB powinien w długim terminie równać w dół do europejskiej średniej. Utrzymujemy rekomendację trzymaj i podnosimy cenę docelową do 215 zł" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują że Budimex odnotuje w tym roku 318 mln zł zysku netto przy wzroście przychodów do 5 563 mln zł.

(ISBnews)