Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec września wyniósł 100.078 mln euro.(PAP)