"Jeśli nie wystąpią nieoczekiwane okoliczności, następstwem uzyskanej rekomendacji będzie oficjalne przyznanie 24 mln zł na działalność inwestycyjną i zawarcie umowy o dofinansowanie. W ciągu 30 dni spodziewam się uzyskania pisemnej i wiążącej decyzji. Swój wkład w kwocie 2 mln zł mamy już przygotowany" - powiedział Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Koncepcja przedsięwzięcia zakłada inwestowanie, poprzez spółkę celową, w projekty będące we wczesnych fazach rozwoju, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i zwrotu z inwestycji. Jego wartość wynosi 30 mln zł, z czego 24 mln zł jest objęte programem dofinansowania, natomiast 6 mln zł będzie stanowić wkład własny partnerów - każdy po 2 mln zł, podano także w komunikacie.

W ramach konkursu Bridge Alfa złożonych zostało 112 wniosków do NCBiR, z których 19 zostało zarekomendowanych do dofinansowania. Projekt TIG znalazł się na czwartym miejscu pod względem liczby przyznanych punktów.

"Wysokie miejsce w ocenie merytorycznej projektu potwierdza, że przygotowany wspólnie z partnerami projekt jest dobry i potrzebny dla polskiej gospodarki. Wierzymy, ze dzięki niemu wzrośnie konkurencyjność wspieranych sektorów, a dla nas jako inwestorów będą to zyskowne inwestycje" - dodał przewodniczący rady nadzorczej spółki Mariusz Muszyński, także cytowany w komunikacie.

Strategia projektu zakłada utworzenie funduszu finansującego projekty naukowe i technologiczne będące innowacją produktową lub procesową i znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, reprezentujące w pierwszej kolejności branże i sektory z obszaru biogospodarki rolno-spożywczej, leśno-drzewnej i środowiskowej. Partnerzy zakładają pozyskiwanie projektów B+R z polskich jednostek naukowych, podano także.

"Partnerami Tech Invest Group w realizacji projektu są Statit Fund Sp. z o.o. oraz fundusz inwestycyjny zamknięty utworzony przez TFI o ugruntowanej pozycji rynkowej. Wszystkie 3 podmioty wniosą do spółki celowej Kvarko Sp. z o.o. po 2 mln zł i będą równymi udziałowcami tego wehikułu inwestycyjnego (po 33,33%)" - czytamy dalej.

Tech Invest Group jest spółką notowaną na NewConnect. Prowadzi działalność inwestycyjną poprzez dokapitalizowanie, głównie niepublicznych, podmiotów działających w różnorodnych segmentach biznesu, w połączeniu z operacyjnym wsparciem ich rozwoju.

(ISBnews)