Presco poinformowało, że w związku z faktem, iż liczba akcji spółki objętych zapisami złożonymi w pierwszych 14 dniach przyjmowania zapisów była mniejsza niż 6 527 363, nabyło wszystkie akcje spółki objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, tj. nabył 3 447 084 akcji.

"W stosunku do akcji spółki objętych zapisami złożonymi w ostatnim 15 dniu przyjmowania zapisów (tj. w stosunku do 16 021078 akcji), w którym liczba akcji spółki objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji spółki określoną w pkt 5 wezwania, tj. przekroczyła 6 527 363, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji" - czytamy w komunikacie.

Średnia stopa redukcji akcji spółki objętych złożonymi zapisami w ostatnim dniu przyjmowania zapisów wyniosła 80,77%.

Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi 24 października 2016 roku.

W połowie września Presco Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję. Zapisy przyjmowano od 4 do 18 października.

Pod koniec czerwca walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do nabywania w jej imieniu akcji własnych w celu umorzenia za łączną kwotę nie wyższą niż 74 mln zł, w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wyłącznie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Presco Group chce rozpocząć działalność pożyczkową w IV kw. 2016 r. Działała wcześniej na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)