Od stycznia do września firmy leasingowe najczęściej finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (w strukturze rynku te transakcje stanowią 41 proc.), środki transportu ciężkiego (30,6 proc.), maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT (26,6 proc.), znacznie rzadziej nieruchomości (1,2 proc. udział).

"Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego przez ZPL wśród osób odpowiedzialnych ze sprzedaż w firmach leasingowych pokazują, że badane firmy w IV kwartale br. spodziewają się istotnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej, stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji zatrudnienia" - napisano w komentarzu do raportu.

"Jednocześnie eksperci branży oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup ruchomości: finansowania pojazdów lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń. W przypadku finansowania nieruchomości badane firmy oczekują dalszej ujemnej dynamiki" - dodano.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polską branżę leasingową podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku, firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. Dynamika branży w okresie od stycznia do końca września 2016r. wyniosła 17,1 proc.

Z szacunków ZPL wynika, że polska branża leasingowa sfinansuje w 2016 roku 43,1 proc. nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome. (PAP)