Jak wynika z raportu „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse”, do 2020 r. operatorzy mobilni zamierzają wydać 23,2 mld zł, aby zapewnić Polakom dostęp do nowoczesnych technologii. Zdaniem ekspertów PwC bez tych inwestycji nie będzie możliwe podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, może wręcz dojść do obniżenia tempa rozwoju nawet o 2 proc. PKB.

Autorzy raportu szacują, że uwzględniając wpływ technologii mobilnych na wzrost produktywności polskich firm oraz na powstanie wielu nowych branż i produktów, szacowany łączny wpływ sektora technologii mobilnej na polską gospodarkę to nawet 3,2 proc. PKB rocznie.

Zdaniem ekspertów technologie mobilne są także kluczem do dalszego wyrównywania szans rozwojowych i zrównoważonego rozwoju Polski. Według głównego doradcy ekonomicznego PwC prof. Witolda Orłowskiego technologie mobilne coraz mocniej wpływają i będą jeszcze bardziej wpływać na gospodarkę.

„Niczym nieskrępowana komunikacja między ludźmi, coraz swobodniejszy dostęp do informacji i wiedzy, oraz coraz szybsze przesyłanie coraz większych pakietów danych to podstawy rozwoju nowoczesnego przemysłu, usług logistycznych, zdrowotnych, publicznych, nowoczesnej ekologicznej motoryzacji, a nawet rozrywki” – powiedział Orłowski.

Autorzy opracowania wskazują, że technologie mobilne są jedną z tych branż, które w Polsce inwestują najwięcej – średnio przedsiębiorcy z tego sektora reinwestują ponad 20 proc. wypracowanej przez siebie wartości dodanej, czyli trzykrotnie więcej niż przeciętna w gospodarce.

Z raportu wynika także, że sektor telefonii mobilnej tworzy 137 tys. miejsc pracy w Polsce. Jak wskazano, chodzi nie tylko o osoby pracujące w firmach telekomunikacyjnych, ale też o zatrudnionych w call center, u dostawców oprogramowania czy firmach budowlano-technicznych, stawiających maszty.

Według szacunków ekspertów wpływ operatorów telefonii mobilnej na dochody podatkowe finansów publicznych państwa z PIT, CIT i VAT, oraz składek na FUS, może wynieść nawet 6 mld zł rocznie.

"Bezpośrednia wartość dodana, o jaką zwiększa się polskie PKB dzięki działalności operatorów telekomunikacji mobilnej to ok. 13,5 mld zł" - wskazali autorzy raportu. Dodali, że uwzględniając dodatkową sprzedaż, jaką dzięki nim osiągną ich dostawcy i poddostawcy, to wkład operatorów telekomunikacji mobilnej w polską gospodarkę wzrósł do ok. 26,5 mld zł w 2015 r.

Starszy ekonomista w PwC Mateusz Walewski zwrócił uwagę, że rozwinięta infrastruktura mobilna daje wszystkim obywatelem równy dostęp do informacji, usług publicznych. „Jedynym warunkiem dostępu jest posiadanie telefonu z dostępem do sieci oraz umiejętność posługiwania się nim” – powiedział Walewski.

Eksperci wskazali, że firmy, aby być na rynku konkurencyjne będą musiały wykazywać się wysokim poziomem cyfryzacji. Podkreślili, że technologie mobilne odgrywają kluczową rolę w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która polega na pełnej integracji środowiska produkcji z internetem.

Raport „Odpowiedzialny rozwój i równe szanse – technologie mobilne w nowoczesnej Polsce” przygotowała firma doradcza PwC na zlecenie i przy współpracy z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

>>> Czytaj też: Jakie są polskie startupy? Opublikowano najnowszy raport