PKP wykupiły euroobligacje na kwotę 180 mln euroWarszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe (PKP) wykupiły 20 października pięcioletnie euroobligacje o wartości 180 mln euro, podała spółka.

"Zarząd PKP S.A. realizuje jedno ze swoich kluczowych zadań, jakim jest spłata tak zwanego historycznego długu. Dzięki wykupieniu euroobligacji o wartości 180 mln euro udało się spłacić istotną jego część, bo aż 45% łącznej sumy" - powiedziała członek zarządu PKP Cecylia Lachor, cytowana w komunikacie.

Obligacje PKP wyemitowały 20 października 2011 roku. Organizatorami emisji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG. Obligacje notowane były na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Oprocentowanie obligacji było stałe i wynosiło 5,75%. Płatność odsetek następowała raz do roku. Roczny koszt odsetkowy wynosił 10,35 mln euro.

(ISBnews)