„Wyniki cząstkowe nie napawają zbyt dużym optymizmem, ale czekamy jeszcze na wyniki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ciekawe jak będzie zachowywała się kwestia nakładów inwestycyjnych. Z danych cząstkowych wynika, choć nie chciałabym prognozować, że przemysł ma się nieco gorzej. Bardzo dobrze ma się sprzedaż detaliczna. Mamy problem z produkcją budowalno-montażową, bo widać, że to jest tendencja spadkowa. To jest bardzo duży spadek rok do roku” – powiedziała we wtorek na konferencji GUS Jeznach.

„Wydaje się więc, że niestety możemy się spodziewać (w III kwartale – PAP) nieco niższego tempa wzrostu niż po I półroczu. Ale ile to będzie? To trudno teraz oceniać” - dodała.

Jeznach poinformowała również, że w I półroczu polska gospodarka, według GUS, urosła o 3,1 proc. (PAP)