"PT. Bintang Sinar Perkasa zakończyła proces negocjacji w zakresie wykonania robót konstrukcyjnych obejmujących wybudowanie elementów infrastruktury - przystań dla barek, powierzchnie składowania rudy, ciągi komunikacyjne - kopalni rudy niklu na obszarze objętym posiadaną przez tę spółkę koncesją wydobywczą, zlokalizowanym na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. W efekcie zakończonych negocjacji, w dniu 21 października 2016 roku, zarząd PT. BSP zawarł umowę na wykonanie robót konstrukcyjnych z firmą PT. Rajawali Nuansa Citra Mas International z siedzibą w Kendari - Indonezja" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi za około 3 tygodnie i potrwa 8 miesięcy w ramach dwóch etapów. Wykonawca udzielił ponadto 6-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

"Całkowita wartość kontraktu wynosi 11 106 957 780 indonezyjskich rupii - równowartość kwoty odpowiadającej około 3 400 000 zł" - czytamy dalej.

Inwestycja finansowana jest z emisji prywatnej akcji, w ramach której spółka pozyskała 6 mln zł. Na początku 2016 roku Prime Minerals otrzymał 20-letnią koncesję na wydobycie rudy niklu, która obejmuje obszar o powierzchni niemal 2 tys. ha., przypomina spółka.

"Rozpoczynamy budowę kopalni rudy niklu wraz z niezbędną infrastrukturą na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Planujemy jak najszybsze uruchomienie wydobycia i rozpoczęcie produkcji w naszym zakładzie górniczym. Surowiec będzie sprzedawany lokalnym podmiotom zajmującym się jego przetwarzaniem. Naszym celem jest wydobycie na poziomie 100 tys. ton rudy miesięcznie już w 2017 roku" - powiedział członek zarządu Prime Minerals Paweł Lis, cytowany w komunikacie.

Prime Minerals realizuje budowę kopalni wraz z niezbędną infrastrukturą, na którą składają się – odkrywka, drogi, system odwodnienia, magazynowania paliw oraz obóz główny z częściami socjalno-biurowymi i zapleczem mechanicznym. Projekt obejmuje również budowę portu z nadbrzeżem – prace konstrukcyjne przewidziano na drugą połowę 2016 roku.

Spółka podkreśla, że zakłada dalsze rozwijanie wydobycia na indonezyjskiej wyspie Sulawesi i poszukiwanie kolejnych perspektywicznych projektów. Spółka nie wyklucza również inwestycji w aktywa przetwórcze rudy niklu.

Prime Minerals jest polskim podmiotem inwestującym w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych. Spółka realizuje projekt budowy kopalni odkrywkowej rudy niklu oraz kruszywa wapiennego na wyspie Sulawesi w Indonezji. Od listopada 2013 roku akcje spółki są notowane na NewConnect.

(ISBnews)