Orange Polska 

Orange Polska odnotowało 37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Po wynikach za 9 miesięcy br. Orange Polska potwierdza prognozę skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 3,15-3,30 mld zł w całym 2016 r., podała spółka. >>>>  

Stelmet 

Akcje spółki Stelmet zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 3,23% wobec ceny odniesienia i wyniósł 30 zł. Kurs praw do akcji (PDA) spadł na otwarciu o 9,68% do 28 zł. >>>>  

Getin Noble Bank 

Obligacje na okaziciela serii PP5-VI Getin Noble Bank (GNB) o wartości nominalnej 40 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 28 października, podała spółka. >>>>  

Krakchemia, Alma Market 

Krakchemia złożyła wobec Alma Market oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dotyczącej działki z budynkiem w Krakowie i wezwała Alma Market do zwrotu 10 mln zł uiszczonej tytułem zaliczki wraz z odsetkami umownymi, podała Krakchemia. >>>>     

Wilbo 

Wilbo zawarło z Gadus umowę sprzedaży nieruchomości za łączną cenę 18 mln zł netto, tj. 22,14 mln zł brutto oraz umowę z A&D na sprzedaży ruchomości, na mocy której Wilbo sprzedało aktywa produkcyjne wykorzystywane dotychczas na potrzeby produkcji w Zakładzie Mrożenia i Produkcji Mrożonek za łączną cenę 2 mln zł netto, tj. 2,46 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Asseco Poland 

Asseco Poland ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Asseco Central Europe po cenie 23,5 zł za sztukę, podało Asseco. Zapisy będą przyjmowane od 15 listopada do 14 grudnia. Asseco Poland chce wycofać akcje Asseco CE z obrotu na GPW. >>>> 

Mercor 

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 22,3 mln zł we wrześniu 2016 roku wobec zamówień o wartości 25,4 mln zł pozyskanych rok wcześniej, co oznacza spadek o 12%, podała spółka. >>>>  

Dom Development 

Dom Development odnotował 16,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 9,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wyniki finansowe Dom Development po trzech kwartałach br. bardzo dobrze rokują dla wyników całorocznych, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Spółka podtrzymuje, że w całym roku przekaże ok. 2,5 tys. mieszkań wobec 2 062 w 2015 r. >>>>  

Dom Development liczy na utrzymanie wzrostowego trendu sprzedaży w IV kw. po rekordowym III kw. br., w którym sprzedał 705 lokali, poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>>  

Dom Development zamierza wprowadzić do realizacji ok. 500 mieszkań w 4 projektach w IV kw., co oznacza, że w całym roku deweloper rozpocznie inwestycje na ok. 2 850 lokali wobec 2 400 rok wcześniej, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>> 

Olympic Entertainment Group 

Olympic Entertainment Group odnotowała 13,91 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,8 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Prime Minerals 

Spółka zależna Prime Minerals - PT. Bintang Sinar Perkasa - podpisała umowę na budowę elementów infrastruktury kopalni odkrywkowej rudy niklu na wyspie Sulawesi w Indonezji (Projekt Morowali), podało Prime Minerals. >>>>  

Ghelamco Invest 

Ghelamco Invest wyemitowało 200 tys. 4-letnich obligacji na okaziciela obligacji serii PPJ o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

Warimpex 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG sprzedał czterogwiazdkowy praski hotel angelo by Vienna House prywatnemu inwestorowi z Czech - firmie CIMEX Group, podała spółka. >>>>  

Forever Entertainment 

Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną z Retrogames, na mocy której otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry 'Mastema: Out of Hell' na platformie Steam, Apple App Store, Google Play, Xbox One, poinformowała spółka. >>>>  

Victoria Dom 

Victoria Dom uzyskała 11 mln zł zysku netto przy 80,6 mln zł przychodów w I-III kwartale 2016 r. To porównywalne wielkości z osiągniętymi w całym 2015 r., podała spółka. Deweloper prognozuje, że w całym 2016 r. osiągnie 27,8 mln zł zysku netto przy 164,2 mln zł przychodów. >>>>  

Serinus Energy 

Średnia produkcja przypadająca na udziały operacyjne Serinus Energy w III kwartale br. wyniosła ok. 1 007 boe/d, co stanowi spadek o 17% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 25% r/r, podała spółka. >>>>  

MCI Capital 

MCI Capital zdecydował o emisji nie więcej niż 45 500 obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej do 45,5 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. >>>> 

Stalexport 

Stalexport Autostrady odnotował 114,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2016 r. według wstępnych danych, podała spółka. Rok wcześniej zysk netto wynosił 93,38 mln zł. >>>>   

Bank BPH 

Bank BPH zanotuje w III kw. br. wynik netto niższy o 28,9 mln zł w związku z podjęciem decyzji o korekcie historycznej wartości odpisów amortyzacyjnych, które podlegały zaliczeniu przez bank do kosztów uzyskania przychodów oraz ujęciu rezerwy z tytułu podatku odroczonego, podał BPH. >>>> 

Bank Zachodni WBK 

Bank Zachodni WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,62 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. >>>> 

Erbud 

Erbud Industry zawarł umowę o wartości 37,45 mln zł netto na wymianę młynów DF-90 nr 1 i DF-90 nr 2 w Elektrowni Turów w Bogatyni wraz z modernizacją linii technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni, poinformowała spółka. >>>>  

ES-System 

ES-System osiągnął ok. 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, ok.1 mln zł skonsolidowanego EBIT i ok. 128 mln zł skonsolidowanych przychodów w I-III kw. 2016 r. według wstępnych danych, podała spółka. >>>>  

Grupa Tauron 

Grupa Tauron wygrała postępowania na dostawę energii elektrycznej ogłoszone m.in. przez grupy zakupowe z Lubina, Olsztyna i Szczecina - podała we wtorek spółka, która chce utrzymać pozycję lidera w zdobywaniu istotnych zamówień publicznych. >>>> 

PCC Rokita 

PCC Rokita zdecydował o emisji 250 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DD o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany zysk netto na poziomie 0,28 mld zł w III kwartale 2016 roku, podała spółka. Spółka szacuje również, że w tym okresie zysk operacyjny EBITDA wyniósł 1,07 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld zł. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prognozuje wydobycie 4,5 mld m3 gazu ziemnego i 1 306 tys. ton ropy naftowej w 2016 r., podała spółka. >>>>  

PGE 

PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowaną EBITDA ok. 4,78 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 1,2 mld zł za 9 miesięcy 2016 r., podała spółka. >>>>