GUS: Nakłady firm na działalność innowacyjną wyniosły 43,7 mld zł w 2015 r.Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2015 r. wyniosły łącznie 43,7 mld, w tym 31 094,1 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 12 640,9 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych (w 2014 r. odpowiednio: 24 621,6 mln i 12 995,2 mln zł), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywność innowacyjną w latach 2013-2015 wykazało 18,9% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 10,6% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 18,6% i 12,3% w latach 20122014).

GUS poinformował w komunikacie, że nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,6% przedsiębiorstw przemysłowych i 9,8% przedsiębiorstw z sektora usług (w latach 20122014 odpowiednio: 17,5% i 11,4%).

"Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2015 r. wyniosły 31094,1 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 12640,9 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych (w 2014 r. odpowiednio 24621,6 mln zł i 12995,2 mln zł). W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 77,3% wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków przeznaczyły na inwestycje (38,5%) oraz działalność badawczo-rozwojową (32,7%)" - podał Urząd.

Według GUS, nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług finansowane były głównie ze środków własnych (62% nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 73% w sektorze usług). Mniejszy udział w tych nakładach stanowiły kredyty bankowe w przedsiębiorstwach przemysłowych (11,5%) i środki pozyskane z zagranicy w usługach (16,7%). Na przestrzeni lat 20132015 największe nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych zostały poniesione w 2015 r., natomiast przedsiębiorstw usługowych - w 2014 r.

W 2015 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2013-2015, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 9,5%, a w usługowych - 3%.

W przychodach ze sprzedaży produktów innowacyjnych, produkty nowe lub istotnie ulepszone dla rynku w 2015 r. stanowiły w przemyśle 42,6%, natomiast w usługach - 43,3%, podał GUS.

(ISBnews)