"Natomiast relacja krótkoterminowego zadłużenia do zadłużenia ogółem pogorszyła się o 1,3 punktu procentowego w stosunku do I kwartału 2016 r. i wyniosła 21,5 proc." - napisano w raporcie.

Zgodnie z raportem relacja zadłużenia sektora rządowego przypadającego do spłaty w ciągu roku do oficjalnych aktywów rezerwowych wyniosła 6 proc. i w porównaniu do stanu na koniec marca poprawiła się o 2 punkty procentowe.

"Na koniec II kwartału 2016 r. relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB wyniosła 75,3 proc. i w stosunku do I kwartału 2016 r. pogorszyła się o 4,1 punktu procentowego. Podczas gdy relacja zadłużenia zagranicznego netto do PKB ukształtowała się na poziomie 34,0 proc. PKB i poprawiła się o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do I kwartału 2016 r." - napisano. (PAP)