We wrześniu 2016 r. pracę podjęło 123,6 tys. bezrobotnych, tj. o 4,7 tys. osób mniej niż przed rokiem.

Liczba osób podejmujących prace niesubsydiowane spadła o 8,3 proc. do 101,5 tys. osób, a subsydiowane wzrosła o 16,4 proc. do 22,1 tys. osób. (PAP)