"W odniesieniu do zobowiązań denominowanych w euro łączna kwota spłaty wyniosła 12 743 496,14 euro, a w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w PLN łączna kwota spłaty wyniosła 140 505 206,90 zł" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu br. Arctic Paper podpisał umowę kredytów terminowych i odnawialnych (term and revolving facilities agreement) z konsorcjum w składzie Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na kwotę odpowiednio do 31,5 mln zł oraz 52,4 mln euro, a także umowę z Haitong Bank na program emisji obligacji do kwoty 150 mln zł.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)