Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział w środę PAP, że wizyta prezydenta Senegalu wpisuje się w kampanię na rzecz kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.

"Senegal jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W listopadzie obejmie miesięczne rotacyjne przewodnictwo w Radzie, a więc ważne jest, że mamy tuż przed tym wydarzeniem wizytę prezydenta" - powiedział Szczerski.

W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzi 15 państw, w tym pięciu stałych członków (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja). Pozostali wybierani są na dwuletnią kadencję, po pięć państw każdego roku. Niestałych członków RB ONZ wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. W RB ONZ jako niestały członek Europę Środkową reprezentuje jeden kraj. Z naszego regionu o niestałe członkostwo w latach 2018-2019 ubiega się także Bułgaria. Aby kandydatura danego państwa do niestałego członkostwa w RB ONZ została przyjęta, poparcie dla niej musi wyrazić dwie trzecie państw członkowskich ONZ.

Jak mówił Szczerski, rozmowy prezydentów będą dotyczyły także spraw globalnych, w tym bezpieczeństwa w Afryce. Podkreślił, że Senegal jako państwo stabilne "jest jednym z rdzeni tego bezpieczeństwa". "Ta wizyta wpisuje się w ofensywę prezydenta Dudy dotyczącą naszego uczestnictwa w globalnej polityce istotnej dla bezpieczeństwa i pokoju na świecie" - dodał Szczerski.

Według niego, wizyta prezydenta Senegalu w Polsce wpisuje się także w kolejny priorytet polityki zagranicznej prezydenta Dudy, czyli dyplomację gospodarczą. "Wiele polskich firm jest zainteresowanych prowadzeniem biznesu w Senegalu; jest tam już duża inwestycja przemysłu chemicznego, ale liczymy na współpracę także w zakresie rolnictwa, handlu, turystyki" - zaznaczył Szczerski. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA ma własne złoża surowców w Senegalu.

Prezydencki minister podkreślił, że ważne jest, aby partnerów w Afryce zacząć postrzegać nie tylko jako partnerów w zakresie współpracy rozwojowej, ale także we współpracy gospodarczej. "Prezydent Duda będzie bardziej wyraźnie o tym mówił, będzie to akcentował w rozmowach z prezydentem Senegalu" - dodał Szczerski.

Zaznaczył, że Sall spotka się też z grupą polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani współpracą z Senegalem. "Ponadto obaj prezydenci otworzą Polsko-Senegalskie Forum Gospodarcze, które będzie miało na celu spotkanie szerokiej delegacji senegalskiej z polskimi przedsiębiorcami; z dużymi formami, ale też z mniejszymi podmiotami tak, aby znaleźć nisze, które mogłyby spowodować rozwój współpracy handlowej i inwestycyjnej między naszymi krajami" - powiedział Szczerski.

Dodał, że "strona rządowa planuje podpisanie w czasie wizyty prezydenta Senegalu szeregu memorandów o współpracy dotyczących turystyki, rolnictwa, współpracy inwestycyjnej oraz szeroko pojętych konsultacji politycznych pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych".

Prezydencki minister poinformował, że w drugim dniu wizyty w Polsce prezydent Senegalu odwiedzi Gdańsk, zwiedzi m.in. historyczne budynki Stoczni Gdańskiej.

Wizyta prezydenta Senegalu rozpocznie się od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie odbędzie się rozmowa w "cztery oczy" prezydenta Dudy i prezydenta Salla, po której rozpoczną się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

Później w obecności prezydentów podpisane zostaną dokumenty dotyczące współpracy obu państw, po czym przywódcy spotkają się z mediami.

Kolejnym punktem wizyty będzie złożenie wieńca przez prezydenta Senegalu na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Po południu prezydent Sall spotka się marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, a następnie z premier Beatą Szydło.

Kolejnym punktem wizyty będzie otwarcie przez prezydenta Dudę i prezydenta Salla Polsko-Senegalskiego Forum Gospodarczego. Zaplanowano wystąpienie obu przywódców.

Wieczorem prezydent Sall zostanie przyjęty przez prezydenta Dudę na obiedzie oficjalnym wydanym na jego cześć w Pałacu Prezydenckim. (PAP)