Zysk operacyjny wyniósł 93 mln zł wobec 120 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 196 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 015 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 189 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 382 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 319 mln zł w porównaniu z 3 136 mln zł rok wcześniej.

"Segmentem, który miał znaczący wpływ na wzrost przychodów [w I-III kw. br.] w Grupie był segment kauczuków syntetycznych. Zmiana ta wynikała głównie z poprawy sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, co przełożyło się na poprawę koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym" - czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy br. przychody segmentu kauczuków syntetycznych wzrosły do 1 553 mln zł z 1 415 mln zł rok wcześniej. Segment tworzyw styrenowych odnotował w tym okresie wzrost przychodów odpowiednio do 1 392 mln zł z 1 344 mln zł rok wcześniej, segment dyspersji, klejów i lateksów - do 153 mln zł ze 146 mln zł, zaś segment agro - do 67 mln zł z 63 mln zł, podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 99 mln zł wobec 18 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W 2015 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,06 mld zł.

(ISBnews)