"Rada nadzorcza wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 3 300 000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela po cenie emisyjnej nie wyższej niż 1,50 zł za jedną akcje, przy czym akcje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Na początku października Kaps Investment wezwał do sprzedaży 13,93% akcji spółki TelForceOne po cenie 3,1 zł za akcję. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpoczęło się dziś i potrwa do 10 Iistopada. Do końca roku planowane jest wycofanie akcji TelForceOne z GPW.

TelForceOne to polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne centrum dystrybucyjno-logistyczne.

(ISBnews)