Tematem spotkania miała być również kandydatura Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jak podkreśliła kancelaria w informacji na stronie internetowej, jest to pierwsza wizyta na tym szczeblu w historii stosunków polsko-senegalskich. "Senegal jest dla Polski jednym z priorytetowych partnerów współpracy rozwojowej w Afryce" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej prezydent Sall rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. W obecności obu prezydentów podpisano memoranda dotyczące konsultacji politycznych, współpracy ministerstw finansów obu krajów, w dziedzinie rolnictwa, sportu i turystyki oraz o porozumieniu między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a APIX-SA.

Prezydent Duda podziękował prezydentowi i władzom Senegalu za poparcie polskiej kandydatury na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. „Może pan liczyć na wsparcie Senegalu w kandydaturze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ” – zadeklarował Sall.

Polska stara się o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. W jej skład wchodzi 15 państw, w tym pięciu stałych członków (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja). Pozostali wybierani są na dwuletnią kadencję, po pięć państw każdego roku. Niestałych członków RB ONZ wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. Według niego zawsze pięć miejsc przypada państwom z Afryki oraz Azji, dwa - z Ameryki Łacińskiej, jedno - z Europy Wschodniej oraz dwa miejsca - z Europy Zachodniej.

W RB ONZ jako niestały członek Europę Środkową reprezentuje jeden kraj. Z naszego regionu o niestałe członkostwo w latach 2018-2019 ubiega się także Bułgaria, która zgłosiła też kandydaturę na sekretarza generalnego ONZ. Aby kandydatura danego państwa do niestałego członkostwa w RB ONZ została przyjęta, poparcie dla niej musi wyrazić dwie trzecie państw członkowskich ONZ. (PAP)