MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 250 mln euro



Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 2-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w euro o wartości nominalnej 250 mln euro, podał resort w komunikacie.

"Ministerstwo Finansów informuje, że 27 października br. dokonano wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie Private Placement" - czytamy w komunikacie.

"Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu w dniu 7 listopada 2018 r. wyniosła 250 mln euro. Rentowność obligacji wyniosła -0,06%, przy rocznym kuponie wynoszącym 0%" - czytamy dalej.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Organizatorem emisji był bank Barclays.

(ISBnew)