PGNiG 

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) będą decydować na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 listopada br., m.in. o zmianie ceny zakupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na NWZ. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) słusznie zapowiedziało, że zakwestionuje w sądzie ewentualną decyzję pozytywną w sprawie rosyjsko-niemieckiego gazociągu OPAL, uważa prof. Alan Riley z University of London>>>>   

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z Grupy PGNiG wypracowała 1 901,9 mln zł EBITDA za pierwsze trzy kwartały 2016 r., co oznacza wzrost o 7,3% r/r i przekroczenie poziomu zakładanego w strategii o 12,9%, podała spółka.>>>>    

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz PKN Orlen uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego ze złoża Karmin w gminie Dobrzyca, poinformowały spółki. Zasoby gazu wystarczą na 20 lat eksploatacji.>>>>  

Bank Millennium 

Bank Millennium odnotował 138,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 165,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Kredyty i pożyczki netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 46,39 mld zł na koniec września 2016 r., co oznacza wzrost o 0,4% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na stabilnym poziomie 4.6% - zarówno obecnie, jak i we wrześniu 2015 roku. >>>> 

Bank Millennium, którego koszt ryzyka spadł do 45 pkt bazowych w III kwartale, oczekuje, że w całym 2016 roku ten koszt nie przekroczy 45-50 pb, poinformował członek zarządu Fernando Bicho.>>>>  

Bank Millennium oczekuje, że ostatni kwartał tego roku przyniesie odbicie w sprzedaży kredytów gotówkowych i hipotecznych po słabym III kwartale. Bank ocenia, że w 2017 - ostatnim roku obowiązywania strategii - wypełni jej cele, powiedział prezes Joao Bras Jorge.>>>>  

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 40,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 30,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza rekomendować dywidendę za 2016 r. zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, zakładającą wypłatę powyżej 60% skonsolidowanego zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, poinformował wiceprezes GPW Paweł Dziekoński.>>>>  

PKP Energetyka 

Przy prywatyzacji PKP Energetyka doszło do nieprawidłowości przy procedurze prywatyzacji, jak i złamano ustawę o PKP - powiedział PAP prezes PKP SA Mirosław Pawłowski.>>>>  

Mennica Polska 

Mennica Polska odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2016 r. wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa kapitałowa Mennica Polska wypracowuje wysoką dynamikę sprzedaży, odzwierciedlającą ekspansję zagraniczną firmy, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. Wynik został obciążony rezerwami utworzonymi na zobowiązania spółki zależnej z tytułu VAT w wysokości łącznie 19 mln zł (ok. 15 mln zł w samym III kwartale).>>>>   

LPP 

Skonsolidowane przychody LPP wzrosły o 18% r/r do 1 488 mln zł w III kw. br., podała spółka powołując się na wstępne dane. W tym czasie strata netto wyniosła 6 mln zł. Narastająco w okresie I-III kw. 2016 r. LPP miało 4 166 mln zł przychodów i 17,7 mln zł zysku netto.>>>>  

Bioton 

Bioton wykonał umowę zawartą z Marvel Bioscience Limited na sprzedaż, za cenę 6 mln USD, 50% udziałów MJ Bioton Life Sciences Limited z siedzibą w Nikozji, będącej jednostką dominującą w stosunku do MJ Biopharm Pvt Limited w Indiach, poinformowała spółka. >>>>  

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. >>>>  

Pragma Faktoring 

Obligacje na okaziciela serii H Pragma Faktoring o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł będą notowane na Catalyst od 28 października br., podała giełda. >>>>  

Wirtualna Polska 

Spółka zależna Wirtualnej Polski - WP1 sp. z o.o zawarła umowę z EmiTel sp. z o.o. o zapewnienie dostępu do multipleksu MUX8, poinformowała spółka. Umowa wejdzie w życie w dniu 1 grudnia 2016 r. i będzie obowiązywać do dnia 13 stycznia 2026 r. >>>>  

Biomed-Lublin  

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zrealizowała zobowiązania wynikające z układu oraz odrębnych porozumień w terminie w październiku, poinformował prezes Andrzej Stachnik.>>>>  

Magellan 

Magellan przeprowadził emisję obligacji serii 8/2016, 9/2016 i 10/2016 w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Wartość nominalna wyemitowanych papierów to 100 mln zł.>>>> 

Mo-Bruk 

Cena za akcje Mo-Bruk zaproponowana na poziomie 15,3 zł/szt. w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 nie odzwierciedla rzeczywistej wartości spółki i nie odpowiada wartości godziwej spółki, ocenia zarząd Mo-Bruk.>>>>  

T-Bull 

Spółka T-Bull zadebiutuje na NewConnect w czwartek, 3 listopada, poinformował akcjonariusz spółki Tech Invest Group (TIG).>>>>  

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa podpisał z Acciona Nieruchomości Wilanów umowę na budowa budynku mieszkalnego z garażem w Warszawie za 36,9 mln zł netto, podała spółka.>>>> 

PKP Cargo  

Udział PKP Cargo w przewozach ładunków w okresie styczeń-wrzesień wyniósł 43,6 proc. całości masy wobec 47,48 proc. na koniec 2015 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.>>>>  

Huckleberry Games 

Huckleberry Games zakończyła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała blisko 2,05 mln zł, poinformowała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier na komputery PC, konsole i urządzenia VR oraz na przygotowanie aplikacji mobilnej do gry "Edengrad", podano również.>>>>  

Soho Development 

Soho Development rozważa współpracę z większym podmiotem, który mógłby znacząco zwiększyć potencjał spółki, poinformował ISBnews prezes Maciej Wandzel. Nie można jednak wykluczyć, że Soho samo będzie konsolidować rynek, kupując mniejsze podmioty. Na razie jednak jest bliższe podjęcia decyzji o przeznaczeniu nadwyżek finansowych na skup akcji własnych, jeśli znajdzie to akceptację akcjonariuszy. >>>>  

Bloomga 

Bloomga - zajmująca się produkcją gier przeglądarkowych - planuje debiut na NewConnect na przełomie 2016 i 2017 roku oraz osiągnięcie do 10 mln zł EBITDA w 2018 roku, podała spółka.>>>>  

Stalprofil 

Oferta konsorcjum Tesgas (lider), Izostal, ZRUG Zabrze (spółki z grupy Stalprofilu) i Friedrich Vorwerk KG (GmbH&Co) o wartości 154 mln zł netto została wybrana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jako najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina, podał Stalprofil.>>>> 

PKN Orlen, PGNiG   

PKN Orlen i PGNiG uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego Karmin, odkrytego w 2014 r. w gminie Dobrzyca w Wielkopolsce. Zasoby gazu ziemnego oceniane są tam na 403 mln metrów sześc., co umożliwi pozyskiwanie surowca przez 20 najbliższych lat.>>>> 

Tauron Polska Energia  

Tauron Polska Energia wypracował ok. 271 mln zł zysku netto przy ok. 4 181 mln zł przychodów w III kw. br., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.>>>>  

Prime Minerals 

Zarząd Prime Minerals proponuje, aby dniem pierwszego notowania 200 tys. akcji serii G spółki był 8 listopada, podała spółka.>>>>