Długoterminowa średnia wskaźnika oczekiwań inflacyjnych dla Polski to 26,9 pkt.

Poniżej odczyty wskaźnika oczekiwań inflacyjnych z ostatnich miesięcy.

15-paź 15-lis 15-gru 16-sty 16-lut 16-mar 16-kwi 16-maj 16-cze 16-lip 16-sie 16-wrz 16-paź
-1,4 0,2 -0,8 -5 0,6 0,5 -2,4 -0,3 1,8 -1,3 0,2 -2 9,8

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wskaźnik nie uwzględnia frakcji respondentów oczekujących wzrostu cen, ale wolniejszego niż obecnie postrzegany. Powstaje przez dodanie odsetka respondentów oczekujących szybszego wzrostu cen do podzielonego przez dwa odsetka osób oczekujących takiego samego wzrostu cen i odjęcie od tej sumy odsetka osób oczekujących spadku cen oraz połowy odsetka odpowiedzi wskazujących na stabilizację cen. Wskaźnik jest publikowany po odsezonowaniu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1.020 osób. (PAP)