"Inwestycje tworzące tzw. Magistralę Wschodnią przyczynią się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów" – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej w Rzeszowie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Jego zdaniem "atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej".

Hamryszczak przypomniał, że w ramach Magistrali Wschodniej dofinansowane będą nie tylko modernizacje linii kolejowych, ale także m.in. inwestycje obejmujące budowę przystanków, wiat, kładek nad torami czy systemu kierowania ruchem. Program ma zwiększyć przepustowość linii kolejowych, poprawić ich bezpieczeństwo oraz zwiększyć dopuszczalną prędkość pociągów.

Uczestniczący w konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel zauważył, że na liniach lokalnych prędkość pociągów pasażerskich wszędzie będzie wynosiła 100-120 km na godzinę, podczas gdy obecnie jeżdżą one ze średnią prędkością 50-60 km/godz.

Inwestycje w ramach programu Magistrali Wschodniej są planowane w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014‑2020. Będą finansowane m.in. ze środków krajowych oraz z trzech programów operacyjnych - Polski Wschodniej, Infrastruktury i Środowiska oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Magistrala Wschodnia ma przebiegać w ciągu linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów, wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce.(PAP)