Praktyka ta, chociaż zaproponowana rzekomo po raz pierwszy przez Beniamina Franklina, została zainicjonowana w 1916 roku w Niemczech. Obecnie podział na czas letni i zimowy obowiązuje w 70 krajach na całym świecie m.in. w większości krajów europejskich oraz w Ameryce Północnej z wyjątkiem kilku regionów. Od wielu lat toczy się debata, czy takowe zróżnicowanie czasowe ma jakikolwiek sens? Wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi, toteż spór między zwolennikami cyklicznej modyfikacji czasu a jej przeciwnikami pozostaje nierozwiązany.

Głównym powodem motywującym do dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu są przesłanki ekonomiczne. Celem przejścia na czas letni jest wzrost efektywności wykorzystania światła dziennego przy równoczesnym ograniczeniu zużycia prądu elektrycznego. O ile argument ten znajduje swoje odzwierciedlenie w lecie, o tyle jest całkowicie nieprawdziwy w kontekście czasu zimowego. Co więcej należy pamiętać, że obecny świat zdecydowanie różni się od tego z XX wieku, a zwłaszcza jego pierwszej połowy. Wtedy zużycie energii odnosiło się tylko i wyłącznie do oświetlenia. Aktualnie niemal każdy aspekt naszych codziennych działań i zajęć jest oparty na energii elektrycznej. Ponadto, wyraźnej zmianie uległa filozofia i tryb życia, toteż zużywamy energię niezależnie od pory dnia poprzez urządzenia AGD, komputery, telewizory i wiele innych urządzeń. Naukowcy niejednokrotnie próbowali obliczyć potencjalne zużycie energii w sytuacji cyklicznych zmian czasu oraz ich braku. Wyniki nie są zbieżne, a co więcej, bardzo często wykazywały, że modyfikacje czasowe wpływają na wzrost kosztów wykorzystywania elektryczności.

Zmiana czasu wywołuje także wiele innych krótkotrwałych efektów, najczęściej negatywnych. Sporo powodów do narzekania w najbliższą sobotnio – niedzielną noc będą mieli pracownicy służby zdrowia, linii lotniczych, transportu kolejowego oraz podróżujący. Zmiana czasu wpływa na działanie kas fiskalnych i wielu zaawansowanych systemów informatycznych. W wielu przypadkach powoduje również zachwianie indywidualnego rytmu dobowego, a przez to negatywnie wpływa na efektywność danej osoby, tudzież pracownika. Dodatkowo, wielu ludzi zapomina o przestawieniu swojego zegarka, co może wiązać się z wieloma niedogodnościami w skali pojedynczej jednostki. Oczywiście dłuższa noc oznacza dłuższy sen, czy też dłuższą nocną zabawę. W związku z tym beneficjentami są nocne kluby, bary oraz osoby korzystające z nocnych rozrywek. Mimo wszystko nie wydaje się, aby rachunek zysków i strat wykazywał wynik dodatni.

Z drugiej strony warto powrócić do wspomnianych już zalet czasu letniego, zwłaszcza, że naturalną dla nas strefą jest czas zimowy. Większa ilość światła dziennego pozytywnie wpływa na branżę turystyczną, sportową oraz handlową (badania wykazują, że ludzie chętniej robią zakupy przed zachodem słońca). Długi dzień korzystnie wpływa na naszą psychikę oraz zachęca do aktywności fizycznej. Co więcej, ogranicza liczbę wypadków drogowych oraz przestępstw. Niemniej jednak, warto pamiętać, że czas letni skraca poranki, co niekorzystnie oddziałuje na pracę rolników. Oczywiście nie można pominąć pierwotnego argumentu zwolenników dotyczącego całej koncepcji zmiany czasu – dzięki tym zabiegom ograniczamy zużycie energii i pobudzamy gospodarkę. W końcu część badań potwierdza niniejsze tezy.

Podsumowując, żadne badania nie wykazały, aby zmiana czasu z letniego na zimowy, bądź odwrotnie, miała jakiekolwiek znaczenie ekonomiczne. Co więcej, złożoność potencjalnego modelu wydaje się tak znacząca, że nikomu najprawdopodobniej nie uda się udowodnić jednoznacznej tezy. Tym niemniej, przedstawione argumenty wydają się przemawiać za porzuceniem modyfikacji czasowych. Z drugiej strony zmiany czasu są być może już tak mocno zakorzenione, że mogły stać się pewną tradycją, jednakże uregulowaną prawnie - nie tylko w Polsce, ale również na poziomie UE. Natomiast tradycje, nawyki i przyzwyczajenia nie są podatne na zmiany, toteż nieprędko ktoś prawdopodobnie odważy się podjąć decyzję, która zmieniłaby obecny stan rzeczy.

Autor: Łukasz Rozbicki