"Do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G emitenta, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem pierwszego notowania ww. akcji serii G emitenta jest dzień 8 listopada 2016 r." czytamy w komunikacie.

Prime Minerals jest polskim podmiotem inwestującym w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych. Spółka realizuje projekt budowy kopalni odkrywkowej rudy niklu oraz kruszywa wapiennego na wyspie Sulawesi w Indonezji. Od listopada 2013 roku akcje spółki są notowane na NewConnect.

(ISBnews)