Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-10-28 4831,50 1,0% 0,6% 2,7% -7,3%
Miedź 3M USD/t 2016-10-28 4843,00 1,1% 0,5% 2,9% -6,9%
Ołów spot USD/t 2016-10-28 2052,00 0,9% 2,6% 14,2% 18,7%
Ołów 3M USD/t 2016-10-28 2065,00 0,9% 3,4% 15,2% 18,4%
Aluminium spot USD/t 2016-10-28 1718,75 1,3% 4,0% 14,6% 18,5%
Aluminium 3M USD/t 2016-10-28 1719,00 1,2% 3,2% 14,1% 15,9%
Cyna spot USD/t 2016-10-28 20840,00 1,2% 4,7% 42,8% 36,7%
Cyna 3M USD/t 2016-10-28 20650,00 1,3% 4,2% 41,9% 35,9%
Nikiel spot USD/t 2016-10-28 10396,25 0,6% -2,4% 18,4% -1,8%
Nikiel 3M USD/t 2016-10-28 10430,00 0,7% -2,5% 18,3% -1,6%
Cynk spot USD/t 2016-10-28 2391,25 1,5% 2,6% 50,1% 39,0%
Cynk 3M USD/t 2016-10-28 2396,50 1,4% 2,8% 48,9% 38,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-10-28 256,90 1,8% 24,5% 228,5% 227,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2016-10-28 69,75 0,1% 9,9% 57,5% 46,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-10-28 569,75 -0,6% 1,7% 18,5% 5,0%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-10-28 523,75 -0,6% 1,9% 58,7% 33,8%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-10-28 476,75 -0,6% 10,5% 37,8% 3,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-10-28 453,75 -0,7% 11,1% 45,7% 5,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-10-28 273,50 -1,9% 12,3% 112,0% 25,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-10-28 257,75 -1,6% 9,2% 105,4% 17,8%

(PAP)