Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-10-31 4841,00 0,2% -0,1% 2,9% -5,6%
Miedź 3M USD/t 2016-10-31 4853,00 0,2% -0,2% 3,1% -5,1%
Ołów spot USD/t 2016-10-31 2049,00 -0,1% -3,4% 14,0% 22,0%
Ołów 3M USD/t 2016-10-31 2065,00 0,0% -2,8% 15,2% 21,8%
Aluminium spot USD/t 2016-10-31 1734,00 0,9% 4,2% 15,6% 19,8%
Aluminium 3M USD/t 2016-10-31 1734,00 0,9% 3,6% 15,1% 17,3%
Cyna spot USD/t 2016-10-31 20885,00 0,2% 3,6% 43,1% 39,1%
Cyna 3M USD/t 2016-10-31 20700,00 0,2% 3,4% 42,2% 38,0%
Nikiel spot USD/t 2016-10-31 10437,00 0,4% -0,9% 18,9% 3,9%
Nikiel 3M USD/t 2016-10-31 10475,00 0,4% -0,9% 18,8% 4,1%
Cynk spot USD/t 2016-10-31 2453,50 2,6% 3,2% 54,0% 45,3%
Cynk 3M USD/t 2016-10-31 2462,00 2,7% 3,6% 53,0% 44,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-10-31 257,70 0,3% 20,8% 229,5% 231,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 11:35:00 74,90 3,5% 18,0% 69,1% 55,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-10-31 561,00 -2,1% -1,8% 16,6% 0,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-10-31 515,00 -2,3% -1,9% 56,1% 26,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-10-31 459,25 -3,7% -1,2% 32,7% -1,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-10-31 431,75 -4,9% -1,2% 38,6% -1,4%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-10-31 263,75 -3,6% 2,7% 104,5% 21,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-10-31 248,00 -3,8% -0,2% 97,6% 14,0%

(PAP)