Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-11-01 4907,75 1,4% 1,2% 4,3% -4,3%
Miedź 3M USD/t 2016-11-01 4920,00 1,4% 1,1% 4,6% -3,8%
Ołów spot USD/t 2016-11-01 2054,50 0,3% -3,1% 14,3% 22,3%
Ołów 3M USD/t 2016-11-01 2070,00 0,2% -2,5% 15,4% 22,1%
Aluminium spot USD/t 2016-11-01 1734,25 0,0% 4,2% 15,6% 19,8%
Aluminium 3M USD/t 2016-11-01 1735,00 0,1% 3,7% 15,1% 17,3%
Cyna spot USD/t 2016-11-01 21015,00 0,6% 4,2% 44,0% 39,9%
Cyna 3M USD/t 2016-11-01 20850,00 0,7% 4,1% 43,2% 39,0%
Nikiel spot USD/t 2016-11-01 10367,00 -0,7% -1,5% 18,1% 3,2%
Nikiel 3M USD/t 2016-11-01 10405,00 -0,7% -1,6% 18,0% 3,4%
Cynk spot USD/t 2016-11-01 2453,75 0,0% 3,2% 54,1% 45,3%
Cynk 3M USD/t 2016-11-01 2465,00 0,1% 3,7% 53,2% 44,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-11-01 258,50 0,3% 21,1% 230,6% 232,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2016-11-01 74,50 3,0% 17,3% 68,2% 55,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-11-01 577,00 2,9% 1,1% 20,0% 3,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-11-01 531,00 3,1% 1,1% 60,9% 30,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-11-01 461,00 0,4% -0,9% 33,2% -1,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-11-01 425,75 -1,4% -2,6% 36,7% -2,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-11-01 250,25 -5,1% -2,5% 94,0% 15,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-11-01 241,75 -2,5% -2,7% 92,6% 11,2%

(PAP)