Akcjonariusze JSW zdecydują o przekazaniu KWK Krupiński do SRK na walnym 29 XIWarszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zwołanym na 29 listopada o wyrażeniu zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" (KWK Krupiński), na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"W związku z prowadzoną restrukturyzacją Grupy Kapitałowej JSW, której celem ma być optymalizacja działalności operacyjnej i wzrost efektywności jej funkcjonowania, prowadzony jest proces nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci
Kopalni Węgla Kamiennego 'Krupiński' na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Prowadzone obecnie przez JSW S.A. działania [...] pozostają w zgodzie z Programem Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW na lata 2016 – 2025 [...] oraz postanowieniami punktów 4.1.6 i 4.3 Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 29.08.2016 r. pomiędzy JSW S.A. a obligatariuszami, tj.: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A." - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W sierpniu br. zarząd JSW zdecydował o rozpoczęciu procedury przekazania Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w terminie do końca stycznia 2017 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)