Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-11-02 4906,25 0,0% 1,2% 4,3% -4,6%
Miedź 3M USD/t 2016-11-02 4920,00 0,0% 1,1% 4,6% -4,0%
Ołów spot USD/t 2016-11-02 2039,00 -0,8% -3,9% 13,5% 21,2%
Ołów 3M USD/t 2016-11-02 2054,00 -0,8% -3,3% 14,6% 21,0%
Aluminium spot USD/t 2016-11-02 1723,50 -0,6% 3,5% 14,9% 17,8%
Aluminium 3M USD/t 2016-11-02 1726,50 -0,5% 3,2% 14,6% 15,6%
Cyna spot USD/t 2016-11-02 20940,00 -0,4% 3,8% 43,5% 40,7%
Cyna 3M USD/t 2016-11-02 20775,00 -0,4% 3,7% 42,7% 39,9%
Nikiel spot USD/t 2016-11-02 10279,00 -0,8% -2,4% 17,1% 1,7%
Nikiel 3M USD/t 2016-11-02 10320,00 -0,8% -2,4% 17,0% 1,9%
Cynk spot USD/t 2016-11-02 2412,75 -1,7% 1,5% 51,5% 45,4%
Cynk 3M USD/t 2016-11-02 2426,00 -1,6% 2,1% 50,8% 44,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-11-02 265,50 2,7% 24,4% 239,5% 246,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2016-11-02 74,25 -0,3% 16,9% 67,6% 53,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-11-02 565,00 -2,1% -1,1% 17,5% 0,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-11-02 519,00 -2,3% -1,1% 57,3% 26,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-11-02 448,25 -2,8% -3,6% 29,6% -4,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-11-02 411,50 -3,4% -5,8% 32,1% -6,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-11-02 243,75 -2,6% -5,1% 89,0% 15,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-11-02 235,25 -2,7% -5,3% 87,5% 11,1%

(PAP)