Ministerstwo Energii proponuje, by przedsiębiorstwa dostarczające gaz zostały zwolnione z obowiązku przedstawiania do zatwierdzenia taryf od października 2017 r., z wyłączeniem dostaw do gospodarstw domowych, gdzie uwolnienie nastąpiłoby od stycznia 2024 r.

"Efekty wprowadzonych w ostatnich latach zmian na polskim rynku gazu oraz obserwowane obecnie niskie hurtowe ceny gazu ziemnego, które stwarzają potencjał utrzymania po detaryfikacji cen dla odbiorców końcowych na niezmienionym lub niższym niż obecny poziomie, sprzyjają podejmowaniu działań zmierzających do dalszej deregulacji rynku poprzez znoszenie obowiązku taryfowego dla kolejnych grup odbiorców" - ocenia resort energii w ocenie skutków regulacji. (PAP)