Sejm uchwalił w piątek ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Przewiduje ona m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, a dostępną pomoc m.in. psychologiczną i prawną koordynować ma asystent rodziny.

Instytut Ordo Iuris oświadczył w piątek, że "pozytywnie ocenia rządowy projekt +Za życiem+", jako mogący tworzyć ramy funkcjonowania szerszego systemu. "Polski rząd stoi przed szansą jakościowej zmiany w zakresie pomocy oferowanej rodzinom niepełnosprawnych dzieci" - głosi oświadczenie.

Według Ordo Iuris, "program nie powinien ograniczać się do jednorazowego (świadczenie w wysokości 4000 zł) lub krótkoterminowego wsparcia w oparciu o +miękkie+ instrumenty pomocowe, ale powinien w sposób bardzo konkretny wychodzić naprzeciw najpilniejszym potrzebom rodzin dzieci, które narodziły się pomimo kwalifikacji umożliwiającej obecnie ich aborcyjne uśmiercenie".

Jak wskazuje Instytut, "te potrzeby to przede wszystkim": reforma funkcjonowania hospicjów perinatalnych i opieki paliatywnej dla dzieci oraz wsparcie w wychowywaniu niepełnosprawnego dziecka. "Pozytywnie oceniamy wprowadzenie możliwości korzystania z opieki hospicjum poza kolejnością, jednak konieczna reforma nie może ograniczać się do tego rodzaju udogodnienia" - podkreśla Instytut.

Jak dodaje, kluczowe jest też zapewnienie pomocy z zakresu rehabilitacji, leczenia i opieki gdy dziecko nie jest śmiertelnie chore. "Pozytywnie ocenić należy (...) przyznanie pierwszeństwa w korzystaniu z określonych świadczeń oraz prawa do bezpłatnych wyrobów (...). Cała reszta rządowego projektu w tym obszarze stanowi bardziej deklarację niż propozycję konkretnej zmiany. Spodziewamy się, że takowe zostaną zaprezentowane w szykowanym rozporządzeniu" - głosi oświadczenie.

Ordo Iuris pozytywnie ocenia też przepisy ustawy dotyczące pomocy psychologicznej i innych niematerialnych świadczeń wspierających, ale "otwartym pozostaje pytanie, czy osobą właściwą do koordynowania tego rodzaju wsparcia powinien być asystent rodziny. Specyfika jego pracy związana jest bowiem z pomocą rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wydaje się natomiast, że pomoc rodzinom związana z powikłaniami ciąży nie powinna być utożsamiana z pomocą społeczną" - oświadczył Instytut.

Ordo Iuris akcentuje też, że dopełnieniem systemu wsparcia powinny być zmiany w zakresie funkcjonowania domów samotnej matki, procedury adopcyjnej czy świadczeń opiekuńczych. Projektowane rozwiązania nie powinny także pomijać żadnej grupy dzieci niepełnosprawnych, w tym tych, które nabyły niepełnosprawność już po urodzeniu" - głosi oświadczenie.

Ordo Iuris przypomina, że przedłożył już "właściwym ministrom" wiele własnych propozycji rozwiązań dot. wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym m.in. gotowe projekty rozporządzeń, np. dotyczących pediatrycznej opieki paliatywnej. (PAP)