Komitet Praw Człowieka działający przy ONZ opublikował na swojej stronie internetowej pismo, w którym odniósł się do sytuacji w Polsce. W piśmie Komitet wyraża zaniepokojenie m.in. sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością do legalnej aborcji, przestrzeganiem wolności słowa w kontekście sytuacji mediów publicznych oraz polityką migracyjną.

"Jak Trybunał zacznie wydawać wyroki, to jak najbardziej wszystkie takie dokumenty będą publikowane. Stoimy na gruncie prawa i tego prawa będziemy przestrzegali. Będziemy przestrzegali polskiej konstytucji" - powiedział w piątek dziennikarzom rzecznik rządu.

Bochenek zaznaczył, że nie zapadła decyzja, czy rząd odpowie na piśmie Komitetowi Praw Człowieka ONZ.

"Pan prezes TK Andrzej Rzepliński powinien się zastanowić, jaką pełni funkcję i powinien być jej świadomy. Nieodłącznym przymiotem jest niezależność sędziów, niezależność sądów, a działalność pana prezesa Rzepińskiego pokazuje, że ma pewne konotacje" - podkreślił Bochenek.

Dokument "Końcowe obserwacje do siódmego raportu okresowego w sprawie Polski" przygotowany na 118. sesję Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie to reakcja na przedstawiony przez rząd w październiku raport o stanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Polska jest sygnatariuszem.

Polski rząd został wezwany do natychmiastowej publikacji wszystkich wyroków TK i zapewnienia ich wdrożenia, a także do powstrzymania się od stosowania środków, które szkodzą skutecznemu funkcjonowaniu TK. Wezwano także do wyłaniania kolejnych sędziów w sposób transparentny i bezstronny.

W odniesieniu do aborcji Komitet wyraża zaniepokojenie "wysoką liczbą nielegalnych aborcji, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu kobiet". Autorów niepokoją również "proceduralne i praktyczne przeszkody, jakim stawiają czoło kobiety w dostępie do bezpiecznej legalnej aborcji". (PAP)